Instalaţii de epurarea aerului, degazificatoare, separatoare de picături

Le recomandăm în utilizări industriale, unde în decursul procesului tehnologic mediul înconjurător este poluat de către o mare cantitate de poluanti. Aceste instalatii de technică avansată depoluează aerul de poluantii în stare gazoasă, lichidă, sau solidă. Vă putem da ofertă, dacă ne informaţi referitor la natura poluantului, cantitatea aerului şi temperatură. În caz de nevoie putem oferi şi variante antiexplozive conform normelor europene ATEX.

Exemple de utilizare(Separarea din aer a următoarelor poluanţi)

  • Acizi (acid sulfuric, clorhidric, fluorhidric, de crom…)
  • Oxizi (fosfor, arseniu, siliciu…)
  • Amoniac, baze…

Domenii de utilizare

• Tratament de suprafaţă

• Chimie

• Tratamentul apei

• Metalurgie

• Fabricarea hârtiei

• Industria sticlei

• Turnătorii

• Industria de automobile

• Electronică

• Agricultură